FORGOT YOUR DETAILS?

ผมบังเอิญได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจัดสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคารามเทพ รุ่น “โคตรเศรษฐี” เขียนโดย “คุณวรัทภพ เรืองปัญญาภร” ซึ่งเขียนไว้ได้ละเอียดครบถ้วนดีมาก เพราะบางรายการเป็นการจัดสร้างเพื่อแจก เลยไม่มีรายละเอียดในใบสั่งจอง ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจสะสมบูชา เลยคัดลอกมาแบ่งปันกันศึกษาครับ Post Views: 2,088
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงามมาก รุ่นนี้เจตนาดี มีเจตนาสร้างบริสุทธิ์ อันเป็นการกุศล ที่จะสร้างโบสถ์ให้วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิธีกรรมสุดยอด และโด่งดังเป็นที่ต้องการมาก สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการจตุคามรามเทพ ผู้ที่บูชาแล้วประสบความสำเร็จ มีโชคลาภมากมาย ขอได้ไหว้รับ สมดังปรารถนา เหมือนดังชื่อโคตรเศรษฐีทุกประการ ที่สำคัญ ขจัดปัญหา อุปสรรค ภัยพาล ทั้งปวง Post Views: 1,935
จตุคามรามเทพ รุ่น “โคตรเศรษฐี” (Jatukarm “KodSetthee batch”) วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่ พิธีพุทธาภิเษก มหาพิธีกรรมพุทธา-เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 เวลา 09.00-16.00 น. มหาพิธีกรรมพุทธา-เทวาภิเษก ณ วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช วันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2549 Post Views: 3,820

จตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ หมายถึง เทพรักษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 2 องค์ คือ ท้าวขัตตุคาม และ ท้าวรามเทพ เมื่อมีการตั้งดวงเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2530 จึงถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเทวดารักษาพระบรมธาตุ และเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลว่า "ท้าวจตุคาม" สถิตอยู่บนที่บานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ

ประวัติองค์จตุคามรามเทพ เทวดารักษาพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

พระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลต่างๆ แห่งองค์จตุคามรามเทพ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลแห่งองค์จตุคามรามเทพ

ผมบังเอิญได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจัดสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคารามเทพ รุ่น “โคตรเศรษฐี” เขียนโดย “คุณวรัทภพ เรืองปัญญาภร” ซึ่งเขียนไว้ได้ละเอียดครบถ้วนดีมาก เพราะบางรายการเป็นการจัดสร้างเพื่อแจก เลยไม่มีรายละเอียดในใบสั่งจอง ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจสะสมบูชา เลยคัดลอกมาแบ่งปันกันศึกษาครับ Post Views: 2,088
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงามมาก รุ่นนี้เจตนาดี มีเจตนาสร้างบริสุทธิ์ อันเป็นการกุศล ที่จะสร้างโบสถ์ให้วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิธีกรรมสุดยอด และโด่งดังเป็นที่ต้องการมาก สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการจตุคามรามเทพ ผู้ที่บูชาแล้วประสบความสำเร็จ มีโชคลาภมากมาย ขอได้ไหว้รับ สมดังปรารถนา เหมือนดังชื่อโคตรเศรษฐีทุกประการ ที่สำคัญ ขจัดปัญหา อุปสรรค ภัยพาล ทั้งปวง Post Views: 1,935
จตุคามรามเทพ รุ่น “โคตรเศรษฐี” (Jatukarm “KodSetthee batch”) วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่ พิธีพุทธาภิเษก มหาพิธีกรรมพุทธา-เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 เวลา 09.00-16.00 น. มหาพิธีกรรมพุทธา-เทวาภิเษก ณ วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช วันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2549 Post Views: 3,820

จตุคามรามเทพ

TOP