FORGOT YOUR DETAILS?

จตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ หมายถึง เทพรักษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 2 องค์ คือ ท้าวขัตตุคาม และ ท้าวรามเทพ เมื่อมีการตั้งดวงเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2530 จึงถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเทวดารักษาพระบรมธาตุ และเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลว่า "ท้าวจตุคาม" สถิตอยู่บนที่บานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ

ประวัติองค์จตุคามรามเทพ เทวดารักษาพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

พระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลต่างๆ แห่งองค์จตุคามรามเทพ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลแห่งองค์จตุคามรามเทพ

ผมบังเอิญได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจัดสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคารามเทพ รุ่น “โคตรเศรษฐี” เขียนโดย “คุณวรัทภพ เรืองปัญญาภร” ซึ่งเขียนไว้ได้ละเอียดครบถ้วนดีมาก เพราะบางรายการเป็นการจัดสร้างเพื่อแจก เลยไม่มีรายละเอียดในใบสั่งจอง ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจสะสมบูชา เลยคัดลอกมาแบ่งปันกันศึกษาครับ Post Views: 140
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงามมาก รุ่นนี้เจตนาดี มีเจตนาสร้างบริสุทธิ์ อันเป็นการกุศล ที่จะสร้างโบสถ์ให้วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิธีกรรมสุดยอด และโด่งดังเป็นที่ต้องการมาก สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการจตุคามรามเทพ ผู้ที่บูชาแล้วประสบความสำเร็จ มีโชคลาภมากมาย ขอได้ไหว้รับ สมดังปรารถนา เหมือนดังชื่อโคตรเศรษฐีทุกประการ ที่สำคัญ ขจัดปัญหา อุปสรรค ภัยพาล ทั้งปวง Post Views: 322
จตุคามรามเทพ รุ่น “โคตรเศรษฐี” (Jatukarm “KodSetthee batch”) วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่ พิธีพุทธาภิเษก มหาพิธีกรรมพุทธา-เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 เวลา 09.00-16.00 น. มหาพิธีกรรมพุทธา-เทวาภิเษก ณ วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช วันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2549 Post Views: 590
พระเทวราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ “อภิปัญญามหาเศรษฐี” ผู้มีปัญญาประดุจดั่งมีทรัพย์ โดยมูลนิธิศิลปกรรม พ.ศ. 2550 (พุทธศิลป์รูปแบบของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) ถอดแบบมาจากภาพวาดของท่าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชื่อ เทพผู้ปลดทุกข์ มีสุข โดย อาจารย์ปทีป สุขีรัตน์ (ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) Post Views: 237
สวยงามสุดบรรยาย งดงามด้วยพุทธศิลป์ เต็มเปี่ยมด้วยพุทธคุณ ด้านหน้า องค์จตุคามรามเทพ อ่อนช้อย สวยงามดุจมีชีวิตจริง พร้อมดอกบัว สวยงามเป็นปริศนาธรรมได้อย่างลงตัว ด้านหลัง องค์พระปิดตาพังพระกาฬ สวย สง่างาม ทรงพลัง สมดั่งเป็นนักรบ หรือทหารเอกขององค์จตุคามรามเทพ ที่สู้รบทำศึกสงคราม ทำกิจการใด ไม่มีคำว่าแพ้ มีแต่ชนะอย่างเดียว บูชาเหรียญเดียว ก็ได้ครบทั้งสองอย่าง Post Views: 145
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อเป็นทุนในการซื้อที่ดิน ของสำนักสงฆ์ป่าคูเมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อให้สามารถจัดตั้งเป็นวัดได้ และสร้างถนนตลอดจนเสนาสะต่างๆ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อขาว วัดดอนกระต่ายทอง อ.ไชโย จ.อ่างทอง ร่วมสมทบทุนในการสร้างหอสงฆ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นสถานที่ดูแลภิกษุสงฆ์ที่อาพาส โดยให้ถูกต้องตามพระวินัย เพื่อสมทบในการสาธารณกุศลและบำรุงเสนาสนะต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และถวายกุศลแด่องค์จตุคามรามเทพ ตามปณิธานแห่งพระโพธิสัตว์ Post Views: 252
จตุคามรามเทพ หมายถึง เทพรักษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 องค์ คือ “ท้าวขัตตุคาม” และ “ท้าวรามเทพ” ซึ่งเดิมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เป็นเทพชั้นสูง และมีอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย แต่เมื่อภูมิภาคแถบอุษาคเนย์นี้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาเข้ามา ท้าวขัตตุคาม และ ท้าวรามเทพ จึงถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเทวดารักษาพระบรมธาตุ และเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคล เป็น “ท้าวจตุคาม” และสถิตอยู่บนที่บานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ Post Views: 240

จตุคามรามเทพ

TOP