FORGOT YOUR DETAILS?

รัชกาลที่ ๑๐

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมต่างๆ เกี่ยวกับรัชกาลที่ ๑๐ นั้น มีการจัดสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน วัด องค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงผลงานศิลปะของศิลปิน ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่น่าสะสมไว้บูชาทั้งสิ้น

ล็อกเก็ตรัชกาลที่ ๑๐

พระเครื่องและวัตถุมงคลเกี่ยวกับรัชกาลที่ ๑๐

ของที่ระลึกและของสะสมเกี่ยวกับรัชกาลที่ ๑๐

บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: คมชัดลึก | เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2564 ครม. เห็นชอบจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก “พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส” เหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Post Views: 364

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

TOP