FORGOT YOUR DETAILS?

บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัตถุมงคลฉลอง ๑๐๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตอนที่ ๒ ๔. พระชัยวัฒน์จุฬาลงกรณ์ สร้างรูปแบบเดียวกับพระกริ่งจุฬาลงกรณ์ทุกประการ ตอกโค้ดรูปอุณาโลม ตอกไว้ที่ใต้ฐาน มีขนาดเล็กกว่าพระกริ่ง แต่ไม่บรรจุเม็ดกริ่ง จัดสร้างจำนวน ๕,๐๐๐ องค์ ด้วยเนื้อนวโลหะเพียงเนื้อเดียว Post Views: 318
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัตถุมงคลฉลอง ๑๐๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตอนที่ ๑ ธรรมเนียมหนึ่งของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ การสถาปนาพระอารามประจำรัชกาล เพื่อฉลองพระราชศรัทธาและถือเป็นการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา Post Views: 196
TOP