FORGOT YOUR DETAILS?

รัชกาลที่ ๗

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมต่างๆ เกี่ยวกับรัชกาลที่ ๗ นั้น มีการจัดสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน วัด องค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงผลงานศิลปะของศิลปิน ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่น่าสะสมไว้บูชาทั้งสิ้น

ล็อกเก็ตรัชกาลที่ ๗

พระเครื่องและวัตถุมงคลเกี่ยวกับรัชกาลที่ ๗

ของที่ระลึกและของสะสมเกี่ยวกับรัชกาลที่ ๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง เวลา 12.25 น. หรือตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 96 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 และทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 รวมดำรงสิริราชสมบัติ 9 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

TOP