FORGOT YOUR DETAILS?

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม แม้แต่หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยังชื่นชมในพลังจิตของท่าน วัตถุมงคลที่ท่านสร้างและปลุกเสกนั้น มีพุทธคุณสูง มีประสบการณ์เป็นที่เล่าขาน ท่านได้อวยพรให้กับลูกศิษย์ไว้ว่า “ขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าเขา”

ประวัติหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

พระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ท่านได้จัดสร้างไว้

บทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ผู้เขียน: ราม วัชรประดิษฐ์ ที่มา: สยามรัฐออนไลน์ | เผยแพร่เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์ เป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาท เป็นที่เคารพเลื่อมใสทั้งด้านพุทธาคมและความมีศีลาจารวัตรครบถ้วนสมเป็นพระภิกษุที่ดำรงตนเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้ “หลวงพ่อกวย ชุตินธโร” อดีตเจ้า อาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่ง ของจังหวัดชัยนาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลาง Post Views: 150
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: www.watkositaram.com ประวัติหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า กวย ปั้นสน เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ปีมะเส็ง ณ หมู่บ้าน บ้านแค หมู่ ๙ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นบุตรของคุณพ่อ ตุ้ย ปั้นสน ซึ่งบ้านเดิมอยู่วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มารดาชื่อคุณแม่ต่วน เดชมา เป็นคนบ้าน แค ท่านทั้งสองมีบุตรและธิดาด้วยกัน ๕ คน คนที่ ๑ ชื่อนายตุ๊ ปั้นสน (ถึงเเก่กรรม) คนที่ ๒ ชื่อนายคาด ปั้นสน (ถึงเเก่กรรม) คนที่ ๓ ชื่อนายชื้น ปั้นสน (ถึงเเก่กรรม) คนที่ ๔ ชื่อนางนาค ปั้นสน
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: watkositaram.com | เผยแพร่เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้เขียน: tongn005 ขอเชิญร่วมทำบุญบูชาล็อกเก็ตเเละรูปหล่อหลวงพ่อกวยช่วยสร้างพระอุโบสถ วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยงานกฐินสามัคคี ที่คณะศิษย์หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร นำโดยณรงค์ศักดิ์ ทองเล็ก ได้จัดขึ้น เพื่อหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างพระอุโบสถสำหรับวัดค่าไพบูลย์ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งมีกำหนดในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Post Views: 429

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

TOP