×

Archives

FORGOT YOUR DETAILS?

บทความในเว็บไซต์ siamcollection.in.th บางบทความคัดลอกมาจากเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บทความใดที่นำมาลงเผยแพร่โดยมิได้แจ้งให้ผู้เขียนหรือเจ้าของสิทธิ์ทราบก่อน แอดมินต้องกราบขออภัย และขออนุญาตคัดลอกมาเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ หากผู้เขียนหรือเจ้าของสิทธิ์ท่านใดไม่อนุญาตให้คัดลอก แจ้งมาที่ Line @siamcollection.in.th ได้เลยนะครับ แอดมินยินดีลบข้อมูลให้ทันทีครับ”

เพื่อแสดงความเคารพ และให้เกียรติ์แก่ผู้เขียนและเจ้าของสิทธิ์ในภาพและบทความทุกท่าน ทุกบทความที่คัดลอกมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ siamcollection.in.th แอดมินจะทำเครดิตลิ้งค์ที่มาของบทความและภาพ ไว้ที่ส่วนบนสุดของบทความ

ขอขอบคุณผู้เขียนและเจ้าของสิทธิ์ในภาพและบทความทุกท่านครับ

แอดมิน เว็บไซต์ siamcollection.in.th

บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ๒๕๑๕ (ตอนที่ ๒) ซึ่งการดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้น คณะกรรมการ ประกอบด้วย “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม)” เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมปาโมกข์” เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประภาส จารุเสถียร รองหัวหน้าคณะปฏิวัติในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ๒๕๑๕ (ตอนที่ ๑) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ใกล้กับทำเนียบองคมนตรี เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณี และเพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมทั้งทรงรับเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัตถุมงคลฉลอง ๑๐๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตอนที่ ๒ ๔. พระชัยวัฒน์จุฬาลงกรณ์ สร้างรูปแบบเดียวกับพระกริ่งจุฬาลงกรณ์ทุกประการ ตอกโค้ดรูปอุณาโลม ตอกไว้ที่ใต้ฐาน มีขนาดเล็กกว่าพระกริ่ง แต่ไม่บรรจุเม็ดกริ่ง จัดสร้างจำนวน ๕,๐๐๐ องค์ ด้วยเนื้อนวโลหะเพียงเนื้อเดียว
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัตถุมงคลฉลอง ๑๐๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตอนที่ ๑ ธรรมเนียมหนึ่งของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ การสถาปนาพระอารามประจำรัชกาล เพื่อฉลองพระราชศรัทธาและถือเป็นการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัตถุมงคลฉลอง ๑๐๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม (ตอนที่ ๒) พระกริ่งวชิรมงกุฎ พุทธลักษณะเป็นศิลปะประยุกต์ ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและอินเดีย มีทั้งปางมารวิชัยและปางประทานพร แบ่งออกเป็น ๓ ขนาด คือ
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัตถุมงคลฉลอง ๑๐๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม (ตอนที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๑๑ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก มีอายุนับตั้งแต่การสถาปนาพระอาราม เวียนมาบรรจบครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๑ ประกอบกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๑
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระกริ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” หรือ “วัดโพธิ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นวัดประจำรัชกาลในรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระสมเด็จจิตรลดา พระกำลังแผ่นดิน “พระสมเด็จจิตรลดา” หรือ “พระกำลังแผ่นดิน” เป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง พระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓ “พระดีที่มีคุณค่าไม่ต่างจากเพชร” ใครๆ ก็อยากได้มีไว้ในครอบครอง ที่เป็นขวัญกำลังใจ มหามิ่งมงคลของพสกนิกรไทยทั้งประเทศ
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เหรียญทรงผนวช ปี ๒๕๐๘ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระชนมายุเสมอสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกุศล ๔ อย่าง อันเรียกว่า “จาตุรงคมงคล”
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา:  ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระพุทธรูป ภ.ป.ร. และพระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๘ หนังสือ “จาตุรงค มงคล” วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลสมัยพระชนมายุเสมอด้วยสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ ตั้งแต่หน้า ๒๐๓-๒๐๔ และหน้า ๑๐๖-๒๐๗ มีใจความว่า …
TOP