FORGOT YOUR DETAILS?

บันทึกเพื่อศึกษา

บทความเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล บันทึกไว้เพื่อการศึกษา บางบทความคัดลอกมาจากเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บทความใดที่นำมาลงเผยแพร่โดยมิได้แจ้งให้ผู้เขียนหรือเจ้าของสิทธิ์ทราบก่อน แอดมินต้องกราบขออภัย และขออนุญาตคัดลอกมาเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่อง และของสะสมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

บทความเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล ของพระเกจิอาจารย์ต่างๆ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล ของเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หนังสือ “หลวงพ่อเคลือบ ผู้มีวาจาอันศักดิ์สิทธิ์” วัดหนองกระดี่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็นหนังสือประวัติหลวงพ่อเคลือบ ที่จัดพิมพ์เนื่องในงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเคลือบ พร้อมพุทธาภิเษก เป็นหนังสือที่หายากมากเล่มหนึ่ง พอดีผมไปเจอในเว็บ watkositaram.com คุณ “บอล อุทัย” เป็นผู้นำมาลงเผยแพร่ไว้ ต้องขอขอบคุณ คุณบอล อุทัย มากๆ นะครับ ที่นำข้อมูลมาแบ่งปันให้ได้อ่าน และขออนุญาตคัดลอกมาเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับ Post Views: 395
“หลวงพ่อจ้อย จันทสุวัณโณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร (วังเดื่อ) ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อดีตพระเถระนักพัฒนาที่มีอายุกาลพรรษาสูงอีกรูปของนครสวรรค์ มีนามเดิมว่า จ้อย (ภาษาลาวพื้นบ้านแปลว่าผอม บางคนก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อจ่อย ซึ่งก็แปลว่าตัวเล็ก) เกิดในตระกูลปานสีทา ที่ ต.พลวงสองนาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ Post Views: 275
หลวงพ่อเคลือบเป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติไทย เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๒ ที่บ้านคลองชะโด ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี นามมารดา บิดา ยังไม่ทราบหลักฐาน มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา ๘ คน เมื่ออายุครบบวชแล้ว ก็ได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ ที่พัทธสีมาวัดหนองเต่า ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพระครูอุทัยธรรมวินิฐ (หลวงพ่อสิน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ ไม่ทราบนาม แล้วท่านก็ได้นามว่าพระเคลือบ สาวรธมฺโม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลวงพ่อเคลือบท่านได้อยู่จำพรรษาเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อสินที่วัดหนองเต่าเป็นเวลา ๓ พรรษา ได้วิชาวาจาสิทธิ์ และวิชาคงกระพันชาตรีจากหลวงพ่อสิน Post Views: 472
◎ ชาติภูมิ “หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร” หรือ “สําเร็จแก้ว” เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๐ ปี ฉลู ที่บ้านกุศกร อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องรวมท้อง ๔ คน หญิง ๒ คน ชาย ๒ คน สําเร็จแก้ว (หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร) เป็นลูกชายคนสุดท้อง บิดาชื่อ นายแก้ว หรือ จานแก้ว มารดาชื่อ นางสีดา นามสกุล อ่อนจันทึก Post Views: 1,571
“พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร” หรือ “พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม” บิดาของท่านเป็นชาวไทยมุสลิม ส่วนมารดาเป็นชาวไทยพุทธ ในวัยเยาว์ท่านจึงนับถือทั้งสองศาสนา จนกระทั่งอายุได้ ๒๓ ปี ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ครอบครัวพ้นภัยพิบัติ ซึ่งเมื่อประสบผลสำเร็จตามที่ให้สัญญาไว้ ท่านจึงเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ณ พัทธสีมาวัดโพธิทอง หลังบวชเรียนแล้ว ท่านได้ออกธุดงค์ไปตั้งแต่เหนือสุดจรดใต้สุด เพื่อศึกษาวิชาทางธรรม และร่ำเรียนวิชาคาถาอาคม จากพระเกจิอาจารย์หลายสำนัก อาทิเช่น หลวงปู่มุจลินทร์ ที่มาสอนวิชา ทางนิมิต, หลวงปู่เขียน วัดตะคล้อ จ.นครสวรรค์ และหลวงปู่ใหญ่ เกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน เมื่อร่ำเรียนวิชาจนอาคมกล้าแกร่ง ท่านจึงกลับมาอยู่ที่วัดโพธิทอง เพื่อสงเคราะห์ญาติโยมที่เดินทางมาพึ่งบารมี Post Views: 1,210
“หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺจาโร” นาม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ สมโภชน์ ฉายา ภทฺทจาโร สถานะเดิม ชื่อสมโภชน์ นามสกุล อมรรัตนบดี เกิด วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ บิดาชื่อ นายพจน์ น้อยมา มารดาชื่อ นางประนอม ฮะประสาน เกิดที่บ้านเลขที่ ๗๘ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บรรพชา วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นามพระอุปัชฌาย์ พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬามณี นามพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุทรบรรณวัฒน์
“หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ภิกขุ” หรือ “พระอาจารย์อภิชิโต ภิกขุ” (ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ) ผู้เป็นทั้งศิษย์น้องและศิษย์ของ “พระครูเทพโลกอุดร” ผู้มีพลังจิตแก่กล้า สร้างความอัศจรรย์เสกใบไม้ให้กลายเป็นนกต่อหน้านักข่าวหนังสือพิมพ์ จนเป็นข่าวดังครึกโครมมาก ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาพิสูจน์ มาขอให้ท่านแสดงฤทธิ์จนแทบไม่ได้พักผ่อน ภายหลังท่านจึงออกธุดงค์เข้าป่าเพื่อหลีกหนีผู้คน แต่นั้นมาท่านจึงเก็บตัวเงียบไม่ออกสู่สังคมอีก ท่านเป็นผู้สำเร็จคุณวิเศษทางจิตจริง เรื่องราวของท่านล้วนอภินิหารดุจดังนิยาย ทั้งการได้พบพระอาจารย์ลึกลับนามว่า “หลวงตาดำ” ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ ภายหลังท่านยังได้พบ “พระครูเทพโลกอุดร” ภายในสถานที่ฝึกวิชาอันลี้ลับที่เรียกว่า “ในดง” ทำให้ท่านมีความเก่งกล้าวิชามาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณร ท่านกับสหายเคยเดินทางไปทั่ว เพื่อทดลองวิชาอาคมกับพระคณาจารย์ในสมัยนั้น จนพระเกจิอาจารย์ยุคสงครามโลกขนานนามท่านอีกชื่อว่า “เณรน้อยอยุธยา” Post Views: 437
“หลวงพ่อพระราชพรหมยาน” หรือ “หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ” วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ตามปูมประวัติหลังมรภาพสังขารของท่านมิได้เน่าเปื่อย และได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุงจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการกล่าวกันว่า คนที่ต้องการเป็นศิษย์ของ “หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ” ไม่ต้องขออนุญาต แม้ว่าไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยสักครั้งก็รับเป็นศิษย์ได้ เพียงแต่ขอให้ได้มีการปฏิบัติตนผ่านตามเงื่อนไขบางประการ จะได้กล่าวในตอนท้ายบทความนี้ พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2460 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมชื่อ สังเวียน สังข์สุวรรณ เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 5 คน ของนายควง (บิดา) และนางสมบุญ (มารดา) สังข์สุวรรณ Post Views: 246
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เกิดวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 อุปสมบท พ.ศ. 2476 มรณภาพ สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พรรษา 80 ปี 329 วัน อายุ 100 ปี 21 วัน วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด ธรรยุติกนิกาย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9 ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทย ที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่
“พระครูสุภัทรธรรมโสภณ” หรือ “หลวงพ่อทรง ฉันทโสภี” มีนามเดิมว่า ทรง วารีรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ บ้านม่วงเตี้ย ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ (ในสมัยนั้นเรียกว่า แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ) จ.อ่างทอง โยมบิดาชื่อ นายจั่น วารีรักษ์ โยมมารดาชื่อ นางกอง วารีรักษ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย Post Views: 1,309
เพชรบุรี เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุ วัดวาอาราม เจริญรุ่งเรือง สืบทอดอารยธรรมกันมากหลายยุคสมัย จนได้รับสมญาว่า “อยุธยาที่ยังมีชีวิต” นอกจากความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมแล้ว เพชรบุรียังเป็นเมืองคนเก่ง คนจริง คนดี เมืองธรรมพระเกจิอาจารย์ดังที่สืบทอดพุทธาคมจากครูบาอาจารย์อย่างไม่ขาดสาย ในยุคปัจจุบัน พระเกจิที่มีชื่อเสียงเลื่องลือกิตติคุณ เป็นที่เลื่อมใสนับถือของพุทธศาสนิกชน อีกรูปหนึ่ง คือ “หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม” ซึ่งอยู่ในความนิยมศรัทธาระดับแนวหน้าของเมืองไทย Post Views: 728
พระครูนิพัทธ์สารคุณ หรือ หลวงพ่อน้อย ชุตินฺธโร วัดเนินเวียง (เวียงสวรรค์) ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่แม้แต่ “ขุนส่า” อดีตผู้นำกองทัพเมิงไต ยังให้ความนับถือเป็นอาจารย์ และขุนส่ายังได้สักน้ำมันกับท่าน ท่านเป็นพระเกจิย์อาจารย์ท้องถิ่น ที่มีพุทธาคมและพลังจิตสูง เป็นที่พึ่งของชาวบ้านและลูกศิษย์ เป็นที่เคารพของประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไม่โอ้อวดตน ผู้คนที่ได้ไปกราบนมัสการท่าน จะทราบกันดีว่า “ท่านคมในฝัก” อย่างแท้จริง Post Views: 2,452
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า กวย ปั้นสน เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ปีมะเส็ง ณ หมู่บ้าน บ้านแค หมู่ ๙ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นบุตรของคุณพ่อ ตุ้ย ปั้นสน ซึ่งบ้านเดิมอยู่วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มารดาชื่อคุณแม่ต่วน เดชมา เป็นคนบ้าน แค ท่านทั้งสองมีบุตรและธิดาด้วยกัน ๕ คน คนที่ ๑ ชื่อนายตุ๊ ปั้นสน (ถึงเเก่กรรม) คนที่ ๒ ชื่อนายคาด ปั้นสน (ถึงเเก่กรรม) คนที่ ๓ ชื่อนายชื้น ปั้นสน (ถึงเเก่กรรม) คนที่ ๔ ชื่อนางนาค ปั้นสน (ถึงเเก่กรรม) คนที่ ๕ พระกวย ชุตินฺธโร
TOP