FORGOT YOUR DETAILS?

“การแขวนวัตถุมงคลเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อช่วยเตือนสติให้ตนกระทำแต่ความดี มีเมตตากรุณาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เชื่อว่าวัตถุมงคลจะคุ้มครองคนที่ทำกรรมดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” เป็นความเชื่อของ “สิระพงษ์ สิริโพธินันท์” หรือ “นายกโอ๋” ประธานบริษัท วสุ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และมีตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกครองดูแลหลายสิบหลายร้อยชีวิต แต่ด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจฝักใฝ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายกโอ๋จึงนำหลักธรรมคำสอนมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและบริหารงานในองค์กร ยึดหลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถือเป็นหัวใจของผู้บริหาร Post Views: 266
“อิฐ สุขสวัสดิ์” ศรัทธาพญาครุฑพระอาจารย์วราห์ – “ผมมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา เราเป็นชาวพุทธ ต้องทำความดี คิดดี เชื่อมั่นในความดี แล้วทุกอย่างจะออกมาดี เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์แล้ว มันก็ต้องมีผลที่ตามมา ผมเชื่อในเรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่ว” เป็นคำพูดของ “โกสิงห์ ธรรมโมหะเว” หรือ “อิฐ สุขสวัสดิ์” เจ้าของร้านพระเครื่อง “อิฐ สุขสวัสดิ์” ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ศูนย์พระเครื่องบิ๊กซีเพชรเกษม ๖๕/๒  เซียนพระผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการพระเครื่องมายาวนาน มีความชำนาญรอบรู้ในวัตถุมงคลเกี่ยวกับพญาครุฑ อีกทั้งเป็นลูกศิษย์สายตรง “พระครูวิศิฏ์วิทยาคม” (พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง บางมด Post Views: 138
ความรักความศรัทธากลายมาเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจ นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร จนมาอยู่ในจุดที่มีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ วิสิษฐ กอวรกุล ประธานบริหาร บริษัทในเครือ JW Group บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว และปีหน้าเขากำลังจะเปิดโรงแรมย่านดอนเมืองอีกด้วย เขามีความรักความศรัทธาในองค์พญาครุฑมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่รุ่นหนุ่ม ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควร จนมาถึงวันที่เขามีพร้อมเกือบทุกสิ่ง Post Views: 136
TOP