FORGOT YOUR DETAILS?

พญานาค

"พญานาค" สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา หลายคนมีความเชื่อว่า การบูชาพญานาค จะช่วยส่งเสริมและหนุนดวงชะตาชีวิต อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างอำนาจ บารมี โชคลาภ เงินทอง และความสำเร็จ ให้แก่ผู้ที่บูชาอีกด้วย แต่ผู้ที่บูชาจะต้องปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม ทำบุญทำทานเป็นประจำ จึงจะสัมฤทธิผล

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพญานาค ความเชื่อ ตำนานเล่าขาน และความศักดิ์สิทธิ์

มุมแบ่งปันพระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลต่างๆ แห่งองค์พญานาค

บทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลแห่งองค์พญานาค

TOP