FORGOT YOUR DETAILS?

พระพิฆเนศ

“พระพิฆเนศ” มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ องค์เทพที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะไปแห่งหนไหนในประเทศไทย ก็มักจะเห็นรูปปั้นพระพิฆเนศอยู่เกือบทุกที่ เป็นมหาเทพผู้ขจัดอุปสรรค ปัญหา และความขัดข้องต่างๆ เป็นมหาเทพผู้อำนวยความสำเร็จให้กับกิจการทั้งหมดทั้งปวง จึงมีผู้คนทั่วโลกนับถือบูชาท่านอย่างมากมาย

ประวัติพระพิฆเนศ มหาเทพผู้ขจัดอุปสรรคปัญหา และความขัดข้อง มหาเทพผู้อำนวยความสำเร็จ

พระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลต่างๆ แห่งองค์พระพิฆเนศ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลแห่งองค์พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

TOP