FORGOT YOUR DETAILS?

ล็อกเก็ตและภาพถ่าย

เป็นสิ่งแทนตัวบุคคลที่เหมือนตัวจริงมากที่สุด มีคนจำนวนไม่น้อยที่นำภาพของบุคคลที่นับถือ พ่อแม่ พระมหากษัตริย์ พระเกจิ ครูบาอาจารย์ ไปทำเป็นล็อกเก็ตหรือภาพขนาดเล็ก แล้วนำมาเลี่ยมบูชาติดตัว เป็นสิ่งแทนกายที่มีคุณค่าทางใจสูง เวลาหยิบจับมาดู ก็ระลึกถึงท่านได้โดยง่าย เสมือนหนึ่งว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลา

ล็อกเก็ตและภาพถ่ายพระมหากษัตริย์

ประวัติหลวงพ่อน้อย ชุตินฺธโร วัดเนินเวียง (เวียงสวรรค์) ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ล็อกเก็ตและภาพถ่ายพระบรมวงศานุวงศ์

มุมแบ่งปันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อน้อย ชุตินฺธโร ท่านได้จัดสร้างไว้

ล็อกเก็ตและภาพถ่ายพระเกจิอาจารย์

บทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อน้อย ชุตินฺธโร

ล็อกเก็ตและรูปถ่าย

TOP