FORGOT YOUR DETAILS?

ศิลปะ รูปภาพ และของสะสม

ของสะสมทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าในตัว บางชิ้นอาจไม่ได้มีมูลค่าเป็นตัวเงิน แต่มีคุณค่าทางความรู้สึกและทางใจของผู้สะสม ของสะสมบางชิ้นเราซื้อหามาเอง บางชิ้นเป็นของที่เราได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และบางชิ้นก็มีคนให้มา สิ่งของสะสมเหล่านี้ แม้มันอาจไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่เราก็อยากจะเก็บรักษามันไว้

เข็มกลัดและแหนบ อีกหนึ่งงานศิลป์ที่น่าสะสม

แสตมป์ โปสการ์ด และตราประทับ มนต์เสน่ห์ของการสื่อสาร

ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพวาด บันทึกแห่งกาลเวลา

ศิลปะ รูปภาพ และของสะสม

TOP