FORGOT YOUR DETAILS?

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม แม้แต่หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยังชื่นชมในพลังจิตของท่าน วัตถุมงคลที่ท่านสร้างและปลุกเสกนั้น มีพุทธคุณสูง มีประสบการณ์เป็นที่เล่าขาน ท่านได้อวยพรให้กับลูกศิษย์ไว้ว่า “ขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าเขา”

ประวัติหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

พระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ท่านได้จัดสร้างไว้

บทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

TOP