FORGOT YOUR DETAILS?

เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมต่างๆ เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ นั้น มีการจัดสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน วัด องค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงผลงานศิลปะของศิลปิน ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่น่าสะสมไว้บูชาทั้งสิ้น

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙

ล็อกเก็ต พระเครื่อง วัตถุมงคล ของที่ระลึก และของสะสมเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙

องค์จตุคามรามเทพ

VIEW ALL

ท้าวเวสสุวรรณ

นายแพทย์อุกฤษฎิ์ อุเทนสุต เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นในการเก็บสะสมแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่อายุเพียง 9 ขวบ

คุณพิมล สุวรรณวงษ์ เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ ของรัชกาลที่ 9 ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับ ร.9 มากกว่าหนึ่งหมื่นชิ้น

TOP