FORGOT YOUR DETAILS?

พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2517 ที่สุดแห่งพระสมเด็จของวัดบวรนิเวศ ต้องรุ่นนี้เท่านั้น บรรจุมวลสารสำคัญ คือ พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ที่กางกั้นเหนือพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ และเม็ดพระศกพระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ในพระอุโบสถ ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีดำริให้เปลี่ยนใหม่ และยังได้บรรจุพระเกศาของอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรฯ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงค์ Post Views: 398
ทำความรู้จัก สมเด็จสุคโต จัดสร้างปี 2517 ตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เชิญครูบาอาจารย์ทั้งสายบุญฤทธิ์ (พระป่า) และ สายอิทธิฤทธิ์ (เกจิอาจารย์อาคมขลัง) ร่วมอธิษฐานจิต Post Views: 261
สมเด็จจิตรลดาขาว ในรัชกาลที่ ๙ ในวงการ คือ สมเด็จศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๕๑๖ จัดสร้างเมื่อครั้งโอกาส ๕ รอบ สสเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สมเด็จพระญาณสังสร สมณศักดิ์ในขณะนั้น) พระแท้หมุนเวียนน้อยแล้ว พระที่สายตรงวัดบวรนิเวศวิหารต้องมี เนื้อหาเข้มข้น ด้วยผงจิตรลดา ที่ทรงประทานถวายไว้ พระจึงมีพระนามอีกว่า “จิตรลดาขาว” สมเด็จพระศาสดา ปี ๑๖ ในสมเด็จพระญาณสังวร พุทธคุณล้นเหลือ ครอบจักรวาล สุดยอดในพระหลักอีกองค์หนึ่งของสายวัดบวร ที่ต้องมีครับ สืบด้วยมาจาก “สมเด็จจิตรลดา” พระพิมพ์ฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยที่ทรงพระราชทานผงจิตรลดาส่วนพระองค์มาเป็นส่วนผสมมวลสารหลักในการจัดสร้าง ในสมัยก่อนนั้น จึงได้เรียกว่า “พระสมเด็จจิตรลดาขาว” Post Views: 164
อ่านประวัติแล้วท่านจะชอบ เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี ๒๕๒๙ เหรียญรุ่นนี้ทั้งหมด ถูกแยกออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๓ นี้เอง ถึงจะเข้าพิธีกริ่งปวเรศ นอกนั้นไม่ได้เข้า (แล้วแต่คนขายอยากจะพูด) ท่านที่ต้องการพระดี เกี่ยวกับพระองค์ท่าน ไม่แพง เก็บได้ มีคุณค่าแน่นอนครับ ท่านที่ชอบสงสัยว่า ของที่ท่านมี แท้หรือเก๊ ให้เช่าองค์นี้ไป แล้วเทียบกับของทีท่านมี ท่านก็จะทราบคำตอบเองครับ จำนวนของเก๊ เลียนแบบ สร้างมาราว 500,000 เหรียญ เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี ๒๕๒๙ ในวงการเรียกว่ารุ่น ๒ ถอดแบบจากเหรียญปี ๒๕๒๘ ซึ่งเหรียญนี้มีลิขสิทธิ์ ในการจัดสร้างจะต้องขอพระบรมราชานุญาต Post Views: 138
ในบรรดาเหรียญซึ่งเป็นสิ่งมงคลสักการะของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๙ นั้น มีด้วยกันหลายรุ่น และรุ่นที่ถือกันว่าเป็นที่นิยมของสาธุชนและนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก คือ “เหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดง” ที่ผลิตโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งออกมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในวาระครบ ๗๒ พรรษา ของท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของท่าน เพราะโดยปกติท่านจะไม่ค่อยโปรดให้สร้างรูปเหมือนของท่านเท่าใดนัก แต่เหรียญนี้ถือเป็นกรณีพิเศษ เพราะมีตรา ภ.ป.ร. ประทับอยู่ด้านหลัง และที่ผมคิดว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญยอดนิยม ส่วนหนึ่งคงมาจากความสวยงามในการปั้นเหรียญของกษาปณ์ ซึ่งเป็นฝีมือของคุณพุทธชาติ อรุณเวช นักปั้นฝีมือเยี่ยมของกษาปณ์นั่นเองครับ Post Views: 653
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เกิดวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 อุปสมบท พ.ศ. 2476 มรณภาพ สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พรรษา 80 ปี 329 วัน อายุ 100 ปี 21 วัน วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด ธรรยุติกนิกาย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.9 ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทย ที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่
“ทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธา ถึงจะมีหรือไม่มีพระทนต์ ก็คงไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าศรัทธาก็ยินดีจะให้ ขอเพียงให้อาจารย์และทันตแพทย์ทุกคนเป็นคนดี และช่วยสั่งสอนลูกศิษย์และคนอื่นให้เป็นคนดีต่อไป” Post Views: 485
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เหรียญทรงผนวช ปี ๒๕๐๘ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระชนมายุเสมอสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกุศล ๔ อย่าง อันเรียกว่า “จาตุรงคมงคล” Post Views: 263
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา:  ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระพุทธรูป ภ.ป.ร. และพระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๘ หนังสือ “จาตุรงค มงคล” วัดบวรนิเวศวิหาร โดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลสมัยพระชนมายุเสมอด้วยสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ ตั้งแต่หน้า ๒๐๓-๒๐๔ และหน้า ๑๐๖-๒๐๗ มีใจความว่า … Post Views: 283
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา:  ข่าวสดพระเครื่อง | เผยแพร่เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระพุทธรูป ภปร รุ่นแรก (กฐินต้น) พ.ศ. ๒๕๐๖ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งที่มีอายุเกินกว่า ๑๐๐ ปี อีกทั้งมีความสำคัญต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เป็น สามเณรเจริญ คชวัตร กระทั่งได้ย้ายมาประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร Post Views: 185
TOP