FORGOT YOUR DETAILS?

หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม

หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม หรือ พระครูวินัยวัชรกิจ วัดตาลกง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านเป็นพระนักพัฒนา พระนักปฏิบัติ เคร่งครัดพระธรรมวินัย เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ใครไปหา ท่านต้อนรับทุกคน ไม่เลือกชั้นวรรณะ พระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้าง ล้วนเป็นที่ปรารถนา และได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะ “พระสมเด็จเหม็น” 

ประวัติหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม ท่านได้จัดสร้างไว้

บทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม

หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม

TOP