FORGOT YOUR DETAILS?

“การแขวนวัตถุมงคลเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อช่วยเตือนสติให้ตนกระทำแต่ความดี มีเมตตากรุณาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เชื่อว่าวัตถุมงคลจะคุ้มครองคนที่ทำกรรมดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” เป็นความเชื่อของ “สิระพงษ์ สิริโพธินันท์” หรือ “นายกโอ๋” ประธานบริษัท วสุ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และมีตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกครองดูแลหลายสิบหลายร้อยชีวิต แต่ด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจฝักใฝ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายกโอ๋จึงนำหลักธรรมคำสอนมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและบริหารงานในองค์กร ยึดหลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถือเป็นหัวใจของผู้บริหาร Post Views: 320
“อิฐ สุขสวัสดิ์” ศรัทธาพญาครุฑพระอาจารย์วราห์ – “ผมมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา เราเป็นชาวพุทธ ต้องทำความดี คิดดี เชื่อมั่นในความดี แล้วทุกอย่างจะออกมาดี เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์แล้ว มันก็ต้องมีผลที่ตามมา ผมเชื่อในเรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่ว” เป็นคำพูดของ “โกสิงห์ ธรรมโมหะเว” หรือ “อิฐ สุขสวัสดิ์” เจ้าของร้านพระเครื่อง “อิฐ สุขสวัสดิ์” ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ศูนย์พระเครื่องบิ๊กซีเพชรเกษม ๖๕/๒  เซียนพระผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการพระเครื่องมายาวนาน มีความชำนาญรอบรู้ในวัตถุมงคลเกี่ยวกับพญาครุฑ อีกทั้งเป็นลูกศิษย์สายตรง “พระครูวิศิฏ์วิทยาคม” (พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง บางมด Post Views: 182
“พระอาจารย์วราห์” วัดโพธิทอง เจ้าตำรับ “พญาครุฑมหาอำนาจ” เปิดปฐมบทแห่งการจัดสร้าง บูชาอย่างไรแล้วจะประสบความสำเร็จดั่งปรารถนา วัดโพธิทอง บางมด ที่มี “พระครูวิศิษฏ์วิทยาคม” หรือ “พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร” เป็นเจ้าอาวาส หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ด้วยวัดแห่งนี้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล “พญาครุฑ” จนได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องพุทธคุณ โดดเด่นในเรื่องพุทธศิลป์ Post Views: 247
ปฐมบทแห่งตำนาน “องค์พญาครุฑ” เทพชั้นสูงผู้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากที่สุด เหนือบรรดาเทพทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์สูงที่สุด ไม่เคยรบแพ้ใคร ไม่เจ็บป่วย ไม่มีวันตาย ทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงล้ำไปด้วยสติปัญญา แม้แต่พระนารายณ์ ยังเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยตกลงว่า พระนารายณ์ประทับอยู่ที่ใด องค์พญาครุฑจะอยู่สูงกว่า และเมื่อพระนารายณ์จะเสด็จไปที่ไหน พญาครุฑจะเป็นพาหนะให้ หรือที่เรียกกันว่า “พระนารายณ์ทรงครุฑ” ตั้งแต่อดีตอันยาวนาน คนโบราณถือว่าองค์พญาครุฑกับองค์พระนารายณ์จะอยู่คู่กัน เป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน และจะใช้รูปของทั้งสององค์ติดธงเดินทัพ เมื่อยามมีศึกสงคราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวง Post Views: 209
ในแวดวงนักสะสม “จตุคามรามเทพ” ชื่อของ “สุวัฒน์ เหมอังกูร” ย่อมเป็นที่รู้จักของนักสะสมวัตถุมงคลสายจตุคามรามเทพ ในฐานะผู้ศรัทธาเลื่อมใสองค์พ่อจตุคามฯ ระดับแถวหน้าคนหนึ่ง และยังเป็นผู้เขียนเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อ ลงเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้ในทุกวันนี้กระแสนิยมวัตถุมงคลสายนี้จะได้แผ่วเบาลงแล้วก็ตาม แต่คุณสุวัฒน์ก็ยังคงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พ่อจตุคามฯ อย่างเหนียวแน่น และมั่นคงเหมือนเดิม จนถึงทุกวันนี้ก็ยังแขวนองค์พ่อติดตัวอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้ทำเว็บไซต์ ราชันดำ (rachandam.com) ลงเรื่องราวความรู้ต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ที่มีผู้ได้รับจากการบูชาองค์พ่อจตุคามฯ ติดตัว เพื่อเป็นการเผยแพร่และเทิดทูนเกียรติคุณขององค์พ่อจตุคามรามเทพ โดยเฉพาะอีกด้วย Post Views: 323
ผมบังเอิญได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจัดสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคารามเทพ รุ่น “โคตรเศรษฐี” เขียนโดย “คุณวรัทภพ เรืองปัญญาภร” ซึ่งเขียนไว้ได้ละเอียดครบถ้วนดีมาก เพราะบางรายการเป็นการจัดสร้างเพื่อแจก เลยไม่มีรายละเอียดในใบสั่งจอง ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจสะสมบูชา เลยคัดลอกมาแบ่งปันกันศึกษาครับ Post Views: 2,429
พระพิฆเนศวร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ คนไทยคุ้นเคยกับเทพเจ้าทั้งหลายมาช้านาน แต่ในบรรดาเทพเจ้าทั้งหมด คนไทยรู้จักพระพิฆเนศมากที่สุด เพราะท่านเป็นมหาเทพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมากที่สุด จนกล่าวได้ว่า คนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นตราประจำกรมกองต่างๆ มากมาย พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งปราชญ์และความรอบรู้ต่างๆ เป็นเทพแห่งขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จต่อกิจการทั้งปวง จึงบูชาพระพิฆเนศก่อนเทพทั้งปวง ในอินเดียเองก็มีแนวความเชื่อในเรื่องพระพิฆเนศในทุกลัทธิศาสนา ไม่ว่าลัทธิที่ถือองค์พระศิวะเป็นใหญ่ นับถือพระพรหมเป็นใหญ่หรือพระนารายณ์เป็นใหญ่ ทุกลัทธิล้วนให้ความสำคัญต่อพระพิฆเนศวรทั้งสิ้น Post Views: 1,193
“พระราชวังสนามจันทร์” โบราณสถานสวยสดงดงาม มรดกตกทอดจาก “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” มีพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ยกพระราชวังสนามจันทร์ให้เป็นสถานที่ตั้ง “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” โดยมีใจความว่า … “บรรดาที่ดินตึกรามทั้งใหญ่ น้อย ที่รวมอยู่ในเขตซึ่งเรียกว่า “พระราชวังสนามจันทร์” เป็นสมบัติส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยแท้ ไม่ได้รับมฤดกมาจาก สมเด็จพระบรมชนกนารถ มิได้ ข้าพเจ้าได้เก็บทุนในตำแหน่งหน้าที่ พระยุพราช และทุนอื่นๆ สร้างที่สนามจันทร์ และสร้างพระที่นั่งซึ่งเรียกว่า พระพิมานประฐม นั้นขึ้นก่อน ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้ราชสมบัติแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้เอาเงินพระคลังข้างที่ทำนุบำรุงที่นี้ตลอดมาเป็นส่วนตัวทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะเอาที่พระราชวังสนามจันทร์ไปรวมเข้ากับกองมรดกใหญ่นั้นหาควรไม่ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนสามัญชน ที่จะยกที่นี้ให้แก่ผู้ใดก็ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นตัวข้าพเจ้าไปแล้ว ข้าพเจ้าขอยกที่นี้ให้แก่รัฐบาลสยามเป็นสิทธิขาด เพื่อทำเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบก” — พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว – Post Views: 449
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการ (พระประแดง) บนยอดเสาหลักเมืองมีองค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ศาลพระพิฆเนศ หรือ เจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองพระประแดง ถนนนครเขื่อนขันธ์-พระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ติดกับที่ว่าการอำเภอพระประแดง ศาลหลักเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๕๘ เป็นหลักเมืองเก่าของอำเภอพระประแดง ในสมัยเมื่ออำเภอนี้มีฐานะเป็นเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งชาวเมืองพระประแดงเคารพนับถือมาก และได้รับการยกย่องว่าเป็นศาลหลักเมืองหนึ่งเดียวที่มีองค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทย Post Views: 353
“พระประแดง” เป็นเมืองที่มีอายุนับพันปี สร้างมาก่อนกรุงสุโขทัยเสียอีก คือสร้างในสมัยที่ขอมครอบครองย่านลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหลวงของย่านนี้ คำว่า “พระประแดง” ว่ากันว่ามาจากภาษาขอมว่า “บาแดง” หมายถึง คนเดินหมาย คนส่งข่าว จึงเป็นเมืองที่มีหน้าที่เฝ้าปากน้ำสายสำคัญนี้ ซึ่งสมัยก่อนเรียกกันว่า “ปากน้ำพระประแดง” แล้วส่งข่าวความเคลื่อนไหวไปยังเมืองลพบุรี ในย่านนี้ ปัจจุบันยังมีสิ่งที่ตกทอดมาจากขอมอีกอย่าง ก็คือ “คลองสำโรง” ที่ขุดจากตำบลสำโรงไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นชื่อขอมอีกเหมือนกันทั้งคลองและจังหวัด เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกง ขุดมาตั้งแต่สมัยขอมครอบครองเช่นกัน เพื่อใช้เดินทางไปถึงทะเลสาบเขมรที่เสียมราฐ Post Views: 216
พระพิฆเนศวร หรือ พระพิฆเนศ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง มหาเทพผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บูชาพระพิฆเนศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ และทำพิธีปลุกเสกขึ้นในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๒๕ เพื่อเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นคติของเหล่านักเรียน ศิษย์เก่า และอาจารย์ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคนว่า “ผู้ใดบูชาครู เป็นมงคลแก่บุคคลนั้น” Post Views: 235
นาทีนี้ จับตากระแสร้อนแรงเหรียญจำปีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นแรกปี 45 แห่งลุ่มแม่น้ำกลอง ของพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หรือพระอาจารย์อิฏฐ์ ภทฺจาโร วัดจุฬามณี ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่เซียนและนักสะสม หันมาให้ความศรัทธาและสนใจเป็นอย่างมาก จนทำให้ปัจจุบันราคาพุ่งทะยานสูง จากข้อมูล เหรียญรุ่นนี้มีมวลสารเหรียญเกจิดังในยุคเก่ามาหลอมรวมจำนวนมาก และผ่านการเข้าพิธีพุทธาภิเษกหลายพิธี จนเข้มขลัง จึงทำให้เหรียญรุ่นนี้เกิดประสบการณ์ และปาฏิหาริย์ เป็นที่กล่าวขวัญ และเลื่องลือในหมู่ลูกศิษย์มากมาย ในด้านแคล้วคลาด ด้านโชคลาภ ด้านเมตตามหานิยม Post Views: 644
พระชุดเทพมหามงคล สก. โครงการจัดสร้างวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9) พระชุดเทพมงคล เนื้อผงพุทธคุณ 1 ชุด มี 5 องค์ 1. พระอิศวะ (พระอิศวร) บูชาเพื่อความก้าวหน้าสมหวัง 2. พระนาราย์ (พระวิษณุ) บูชาเพื่อขอความคุ้มครองและช่วยขจัดภัยพิบัติ 3. พระพรหม บูชาเพื่อขอความสำเร็จ สมหวัง สมปราiถนา 4. พระพิฆเนศ บูชาเพื่อขอความสำเร็จ พ้นจากความขัดข้องทั้งปวง 5. พระฤาษี (พ่อแก่) บูชาเพื่อแสดงถึง ความกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์ และบรมครู Post Views: 444
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา : www.watjulamanee.com ผู้เขียน : โก้ แม่กลอง (ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง) ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท่านท้าวกุเวร นั้น ส่วนมากเราจะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ ยืนถือกระบองยาวหรือคทา (ไม้เท้าเป็นรูปกระบอง) กันซะส่วนใหญ่ แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งในท่ามหาราชลีลา มีลักษณะอันโดดเด่น คือ พระอุระพลุ้ย อีกด้วย กล่าวกันว่า ผู้มีอาชีพสัปเหร่อ หรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษ มักพกพารูปท้าวเวสสุวรรณ สำหรับคล้องคอ เพื่อเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียน ในภายหลัง ภาพลักษณ์ของท้าวกุเวร ที่ปรากฎในรูปของชายพุงพลุ้ย เป็นที่เคารพนับถือ ในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวย แต่ท้าวกุเวรในรูปของท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งมาในรูปของยักษ์ เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องราง ของขลัง ป้องกัน ภูติผีปีศาจ Post Views: 3,750
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ART MADE EASY | เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2562 ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี ตำนานความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสมุทรสงคราม กลิ่นธูปควันเทียนไม่เคยจางหายไปจากวัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะวัดแห่งนี้เลื่องชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธา ให้ความเคารพ กราบไหว้บูชา หนึ่งคือ สรีระสังขารของอดีตเจ้าอาวาส หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท (พระครูโกวิทสมุทรคุณ) ที่ไม่เน่าไม่เปื่อย และสองคือ ท้าวเวสสุวรรณ ที่ว่ากันว่า มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เป็นเทพที่คอยปกปักรักษาผู้คนในอัมพวา และยังคอยอภิบาลรักษาให้พรแก่ผู้ที่เดินทางไปกราบสักการะกันถ้วนหน้า Post Views: 649
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา : หลวงพ่อน้อย ชุตนฺธโร โดย(ชมรมพระเครื่องและวัตถุมงคลหลวงพ่อน้อยวัดเนินเวียง) ผู้เขียน : โชติ ปากน้ำโพ | เผยแพร่เมื่อ 19 เมษายน 2564 หากไม่คิด สืบสาน ตำนานครู องค์ความรู้ ในสาย คงสูญสิ้น หากไม่คิด สานต่อ สู่แผ่นดิน คงดับสิ้น วิชาครู ที่สืบมา ขอบพระคุณ พี่จ่าเจี๊ยบ ปากน้ำโพ พี่เชน เชียงใหม่ และ พ่อครูวิลักษณ์ ศรีป่าซาง ที่ได้ร่วมนำภาพ “ยักษ์ตนครู” ของหลวงพ่อน้อย มาให้ได้ชมได้ศึกษากันครับ เวส สะ พุ สะ ปัจจุบัน “ท้าวเวสสุวรรณ” ตนนี้ อยู่ที่ พิพิธภัณฑ์เฮือนเจียงลือ จ.เชียงใหม่ อยู่ในความครอบครองของพ่อครู วิลักษณ์ ศรีป่าซาง Post Views: 447
พญานาคเป็นสัตว์ในตำนานที่หลายคนยังหาคำตอบไม่ได้ บ้างก็ว่ามีอยู่จริง บ้างก็ว่าไม่มีจริง แต่ว่าในปัจจุบันก็ยังคงมีข่าวว่าพบเจอพญานาคกันอยู่เรื่อยๆ เป็นระยะๆ บางคนเชื่อ (หรือถึงกับงมงาย) แต่ในทางกลับกัน บางคนก็ยังคงค้างคาอยู่ในใจว่าสิ่งที่พวกเค้าเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่ เราลองมาอ่านตำนานความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยกับพญานาคกันดูครับ เผื่อบางที บทความนี้จะไขข้อข้องใจให้ท่านทั้งหลายได้บ้าง Post Views: 489
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล Post Views: 337
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ร่วมสมัยไทยสไตล์ “Thailand contemporary style” | เผยแพร่เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้เขียน: วีระพล แซ่โค้ว ล็อกเก็ตพระพิฆเนศหล่อเศียร ผลงาน อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ “ล็อกเก็ตพระพิฆเนศหล่อเศียร” (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาและสะสม) Post Views: 733
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ampoljane.com ผู้เขียน: อำพล เจน พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศักดิ์สิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 340 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2540 มีข่าวรับอรุณแรกของปีนี้ที่น่าสนใจข่าวหนึ่ง เป็นข่าวที่มากับโทรศัพท์ตอนเช้าตรู่ ปลุกผมลุกออกจากที่นอน คนโทรฯ คือ คุณกฤช จันทร์กระจ่าง บ้านอยู่ลำลูกกา คนใจบุญอีกคนหนึ่งที่เอาผ้าป่าไปทอดที่วัดแก่งตอยเป็นประจำทุกปี ครั้งล่าสุดเพิ่งทอดไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2539 นี่เอง … Post Views: 335

มหาฤาษี รุ่น 8

บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ampoljane.com ผู้เขียน: อำพล เจน ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศักดิ์สิทธิ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 289 วันที่ 16 มกราคม 2537 หมายเป็นรุ่นสุดท้าย รุ่น 8 แห่งพระมหาฤาษีพรหมมุตตมะ เลข ๘ คือ อัฏฐะอรหันตา เคยประหลาดใจกันบ้างไหมครับ พุทธพานิชย์ทุกวันนี้ช่างเร้าใจพิลึก กลยุทธ์การขายดูไม่สะอาด เกลื่อนกล่นด้วยความมดเท็จ ปลิ้นปล้อน สับปรับ หลอกลวง หรือเข้าข่ายต้มตุ๋นกันก็เอา ขอแต่ขายพระให้ได้ วัตถุมงคลหรือของขลังทั้งปวง ล้วนสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการประพฤติศีลปฏิบัติจิตจนบริสุทธิ์ของผู้พากเพียรอยู่ในป่าเขา ไม่เห็นแก่เป็นหรือตาย จึงได้จิตขลังมาเสกของขลัง เรียกว่าเป็นของที่สำเร็จขึ้นด้วยความดีงามของท่านทั้งปวง Post Views: 592
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ampoljane.com ผู้เขียน: อำพล เจน มีผู้สับสนสงสัยถามไปถึงผมมากว่าพระฤาษี รุ่น 7 เป็นรุ่นเดียวกับที่โฆษณาอยู่ทั่วไปว่าเป็นรุ่นฉลองอายุ 96 ปี หรือรุ่นสร้างบันไดใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ …. ต่อไปจะได้อธิบายถึงกระบวนการจัดสร้างพระฤาษี รุ่น 7 ชื่อของพระฤาษีรุ่น 7 คือ “ฤาษีพรหมมุตตมะ” เป็นชื่อเป็นนามที่เกิดจากคำ 2 คำ “พรหมา+อุตตมะ” เรียกว่าเป็นพระฤาษี 2 อาจารย์ สำเร็จเป็นองค์พระฤาษีที่สมบูรณ์ด้วยอำนาจและบารมีของ “หลวงปู่พรหมา เขมจาโร” สำนักสวนหิน สุดแดนสยามตะวันออก กับ “หลวงพ่ออุตตมะ อุตฺตมรมฺโภ (พระราชอุดมมงคล)” วัดวังก์วิเวการาม สุดแดนสยามตะวันตก เป็นนิมิตหมายแห่งทิวาอันแจ่มใส นับแต่อาทิตย์อุทัยที่อุบลราชธานี ตราบวาระอาทิตย์อัสดงที่กาญจนบุรี Post Views: 788
บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมา ที่มา: ampoljane.com ผู้เขียน: อำพล เจน ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศักดิ์สิทธิ์ฉบับที่ 269 วันที่ 16 มีนาคม 2537 อิสีขลังผู้ชาญพระเวทย์ แห่งลุ่มแม่น้ำโขง สำนักสวนหินแก้ว ภูกระเจียว บ.ดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ผมรู้สึกว่าที่นั่นที่อันหลวงปู่พรหมา เขมจาโร พำนักอยู่ประจำคือที่แห่งไกลปืนเที่ยง ผมเคยซึมซับภูมิประเทศแถบริมโขงละแวกนั้นมาหลายปี จึงเข้าใจได้ถึงความกันดารและปลอดเปลี่ยวผู้คน สิ่งที่เคยเป็นเหล่านี้จะยังคงสภาพเดิมจนปัจจุบันหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ ผมไม่อาจคาดหมายได้ ดังนั้นความกระฉับกระเฉงจะออกเดินทางไปหาหลวงปู่จึงถูกชะลอไว้ก่อน เพื่อคอยทีในโอกาสอันเหมาะสมต่อไป Post Views: 739
TOP