FORGOT YOUR DETAILS?

พระเครื่องและวัตถุมงคล

“พระเครื่อง” หมายถึงพระที่เป็นเครื่องรางของขลัง เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งเกิดขึ้นมากกว่า 2,000 ปีแล้ว พระเครื่ององค์แรกๆ นั้น จะเป็น “พระกริ่ง” หรือพระไภสัชยคุรุ หรือพระพุทธเจ้าหมอ ในประเทศไทยนั้น พระเครื่องเริ่มเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการนำพระเครื่องมาแขวนห้อยคอ หรือพกติดตัว

ความนิยมในการบูชาพระเครื่อง เกิดขึ้นเพราะผู้เช่าบูชาต้องการหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และปกป้องให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากความชื่นชอบในพุทธศิลป์ ความศรัทธาในพุทธคุณหรือพุทธศาสนา ความศรัทธาในตัวผู้สร้างหรือเกจิอาจารย์

คนไทยส่วนใหญ่นิยมห้อยหรือแขวนพระ เพราะมีความเคารพศรัทธา เลื่อมใส เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีแล้วรู้สึกอุ่นใจ ช่วยปกป้องคุ้มครอง ปลอดภัย บางคนพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ให้ไว้บูชาเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ฯลฯ

มุมแบ่งปันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร ท่านได้จัดสร้างไว้

มุมแบ่งปันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ท่านได้จัดสร้างไว้

มุมแบ่งปันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม ท่านได้จัดสร้างไว้

มุมแบ่งปันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้จัดสร้างไว้

มุมแบ่งปันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อน้อย ชุตินฺธโร ท่านได้จัดสร้างไว้

มุมแบ่งปันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงพ่อทรง ฉันทโสภี ท่านได้จัดสร้างไว้

นานาสาระ เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล

Read more +23 February 2021 By scadmin in ล็อกเก็ตและภาพถ่าย

ป้าพวงเพชร เสือสง่า แห่งร้านนางเลิ้งอาร์ต

Read more +17 April 2021 By scadmin in นักสะสมพระเครื่อง, พระเครื่องและวัตถุมงคล

หลงเสน่ห์มนต์ขลังพระเครื่อง เรื่องเล่าจาก ‘ป๋อ’ สู่ ‘อาร์ต’

Read more +22 April 2021 By scadmin in หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม

ประวัติหลวงหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม

Read more +12 April 2021 By scadmin in Amulet Collection, Siam Collection, พระเกจิอาจารย์, หลวงพ่อทรง ฉันทโสภี

พระนักธรรม หลังยันต์ หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน จ.อ่างทอง

Read more +17 April 2021 By scadmin in พระเกจิอาจารย์, หลวงพ่อจุล อิสสรญาโณ

เหรียญปั๊มรุ่นแรก พ.ศ. ๒๔๘๑ พระวชิรสารโสภณ (จุล อิสฺสรญาโณ) วัดหงษ์ทอง

Read more +23 February 2021 By scadmin in ล็อกเก็ตและภาพถ่าย

นางเลิ้งอ๊าร์ต : ตระกูลช่างทำจี้ล็อกเก็ตเจ้าแรกของเมืองไทย

TOP